PPBL

Deskripsi

Mata kuliah Penetapan dan Penegasan Batas Laut (PPBL) ini diajarkan di S2 Teknik Geomatika

Bahan Kuliah

 1. Kuliah 1
 2. Kuliah 2
 3. Kuliah 3
 4. Kuliah 4
 5. Kuliah 5
 6. Kuliah 6
 7. Kuliah 7
 8. Kuliah 8
 9. Kuliah 9
 10. Kuliah 10
 11. Kuliah 11
 12. Kuliah 12
 13. Kuliah 13
 14. Kuliah 14

Pengayaan

 1. Isu Maritim di Fakutas Teknik